Hoofd BHV is een verantwoordelijke functie

Geef leiding aan de andere BHV-ers

Sinds een aantal jaren heeft de Nederlandse overheid het verplicht gesteld dat een bedrijf een BHV team heeft. Dit houdt in dat de officiële medewerkers van het bedrijf een aanvullende opleiding volgen die twee dagen duurt. Ze leren bij die cursus alle vaardigheden die nodig zijn om levensreddend te kunnen handelen. Een team van BHV-ers is echter niet genoeg. Een bedrijf heeft naast dit team ook een BHV Ploegleider nodig. Een Opleiding ploegleider BHV is in dat geval noodzakelijk. Deze cursus is een aanvulling op het normale certificaat BHV. Wil je ploegleider worden dan zal je dus naast je normale BHV opleiding nogmaals een paar dagen in de schoolbanken moeten.

Wat is de taak van een BHV ploegleider

Een BHV ploegleider heeft een heel verantwoordelijke functie binnen het bedrijf. Hij of zij zorgt ervoor dat de overige BHV-ers getraind blijven en dat er oefeningen plaatsvinden binnen het bedrijf. Bovendien worden de middelen die binnen het bedrijf voor BHV aanwezig zijn beheerd en gecontroleerd. In principe kan iedere BHV-er binnen een bedrijf worden opgeleid tot ploegleider. Je zal een aparte cursus moeten volgen die drie dagen duurt, waarna er een certificaat wordt verstrekt wat twee jaar geldig is. Na die twee jaar moet je, net als een normale BHV-er, voor herhaling naar de opfriscursus toe. Als Ploegleider zorg jij er dus voor dat het BHV team binnen jouw organisatie ook echt actief blijft. Het is jouw verantwoordelijkheid dat er bijvoorbeeld periodiek brandoefeningen en ontruimingsoefeningen worden georganiseerd. Dat klinkt als een leuke teambuilding voor het personeel maar het is door de loop der jaren al gebleken dat het pure noodzaak is. Een goed BHV team is dus noodzakelijk voor een bedrijf, maar een getrainde BHV ploegleider is essentieel.

Published by